Aequator Groen & Ruimte

Description

pulled from site's meta description

Aequator Groen & Ruimte is een landelijk opererend, onafhankelijk adviesbureau dat werkt aan een vitaal en leefbaar buitengebied.Onze adviseurs matchen publieke en private doelen en zoeken daarbij creatieve oplossingen voor zowel overheden als ondernemers/bewoners in het buitengebied. Denken in kansen in plaats van bedreigingen is daarbij ons credo. Wij zijn voorlopers op het gebied van het implementeren van blauwe en groene diensten en het oplossen van financieringsvraagstukken voor het beheer van het buitengebied. Onze kennis van de raakvlakken tussen landbouw, natuur, bodem, water en andere functies is gebaseerd op jarenlange ervaring als intermediairs tussen (overheids-) beleid en praktijk. Onze werkwijze is creatief en gericht op implementatie en ‘doen’. Duurzaamheid staat daarbij voor ons voorop. Vandaar onze expliciete aandacht voor draagvlak en lokaal (privaat) initiatief.


This is an automatically generated AboutUs page for Aequator.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Aequator.nl&oldid=57487889"