Fundacja Chrześcijańska "Adullam" - organizacja pożytku publicznego Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

Description

pulled from site's meta description

Przekaż nam 1 procent swojego podatku, który przeznaczymy na pomoc dla ubogich. Realizujemy projekty w zakresie zadań publicznych zakwalifikowane w otwartych konkursach ofert, we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowa, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego występującą w ogólnopolskiej bazie danych: bazy.ngo.pl


This is an automatically generated AboutUs page for Adullam.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Adullam.pl&oldid=57423906"