Adra.org.pl

Title

Chrześcijańska Służba Charytatywna - ADRA Polska

Description

Excerpted from the website:

Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) jest ogólnopolską instytucją charytatywną posiadającą status organizacji pożytku publicznego. ChSCh jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji dobroczynnej ADRA niosącej pomoc potrzebującym w 125 krajach świata. ChSCh działa w Polsce jak i poza jej granicami od 1997 roku.


Languages

polski (Polish)

Additional Information

Related Domains

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Adra.org.pl&oldid=57407442"