AdiKtOLogie.cz

Title

Adiktologie

Description

Excerpted from the website:

Centrum adiktologie je multidisciplinárním výukovým a výzkumným pracovištěm Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN Univerzity Karlovy v Praze, zabývajícím se závislostmi.


Languages

čeština (Czech)

Logos

File:Logo-adiktologie-cz.gif

Additional Information

Related Domains

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=AdiKtOLogie.cz&oldid=57373688"