Adhd.Edu.pl

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej. ADHD występuje u 9% u dzieci. Wyróżniamy adhd u dzieci i adhd u dorosłych.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Adhd.Edu.pl&oldid=57370945"