Institutet om Dödsdroger och Psykdroger

Description

excerpt from site's content

Bäst eller Best i test Categories Archives Vilken är egentligen den värsta drogen och hur många dödar den Mycket talar för att maktgalenskap och maktfullkomlighet är bland de värsta droger människan känner till Historiskt kan vi se dess effekter i och miljoner döda Men det har inte alls hindrat riksdagsmän...


This is an automatically generated AboutUs page for Adhd-Npf.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Adhd-Npf.se&oldid=57370859"