AdaptIx.com.pl

Title

ADAPTIX - Zintegrowany Pakiet Zarządzania Przedsiębiorstwem

Description

Excerpted from the website description:

Pakiet ADAPTIX obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa, w tym księgowość zarządczą oraz planowanie i kontrolę produkcji. Może przy tym być z powodzeniem stosowany w przedsiębiorstwach różnych branż.

Languages

polski (Polish)

Contact

Additional Information

Related Domains

External Links

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=AdaptIx.com.pl&oldid=57333618"