Datorlås, stöldskyddsmärkning, inventarieprogram,stängsel, grindar, säkerhetsskåp, ACT AB

Description

pulled from site's meta description

Säkerhetsprodukter. Våra produktområden är - Datorlås - Stöldskyddsmärkning med inventerarieprogram och HelpDesk - Skalskydd i form av stängsel, TV-bevakning, larm och säkerhetsskåp. ACT är medlem i Svenska Stöldskydds Föreningen och vi samarbetar med de stora försäkringsbolagen. ACT är av polismyndighet godkänd larminstallatör. Stöldskydd för datorer, iPad, surfplatta, läsplatta - Enkla tillgreppsskydd i form av vajerlås för t.ex. bildskärmar och skrivare. Kraftiga kättinglås för stora LCD-skärmar och dataprojektorer. Stöldskyddsboxar - Anchor Pad, G-boxen som är SSF-godkänd eller S-boxen. Säkerhetsskåp för bärbara datorer. Säkerhetsvagn från Anchor Pad för bärbara datorer. Säkerhetsskåp med fläktkylning för servrar. Nilex stöldskyddsetiketter med streckkod, för både synlig och dold märkning. Etiketterna kan beställas med stansat namn/org. nr. eller tryckt firmanamn/logotype. För läsning av streckkodsetiketter kan vi erbjuda handdator med integrerad streckkodsläsare, kopplat till Inventarieprogram och HelpDesk program. Inventarieprogram från Nilex för att få kontroll på inventarierna i en verksamhet. Inventering kan göras med streckkodsläsare eller via web. Datorer i ett nätverk kan läsas av (inventeras) automatiskt. Nilex HelpDesk program för ärendehantering inom IT-avd, kundsupport, och klagomålshantering inom kommuner. Ärenden kan registreras via tel, web och e-post. Skalskydd. Stängsel och grindar. ABAS produktprogram av villastängsel, industristängsel och grindar, med eller utan motordrift och automatik. Säkerhetstängsel i form av ProNet (svetsade 3 tråds paneler) och ProFence (pallisad stängsel). Från Smekab finns bilbommar och bilspärrar. Säkerhetsskåp för inbrottsskydd och brandskydd - säkerhetsskåp, brandsäkra dokumentskåp, datamediaskåp, vapenskåp, hängmappsskåp, förvaringsskåp, nyckelskåp, serverskåp och värdeskåp - från Håbeco och Altikon. NileXpress, lightversion. iPadlås, ladd-synk-enhet för iPad/surfplatta


This is an automatically generated AboutUs page for Act-ab.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Act-ab.se&oldid=55499281"