Akademickie Centrum Kształcenia - kursy maturalne - Język Polski, Angielski, Matematyka - Gdańsk - Akademickie Centrum Kształcenia

Description

pulled from site's meta description

Akademickie Centrum Kształcenia zostało stworzone specjalnie dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz przygotować się do egzaminów maturalnych na poziomach podstawowym oraz rozszerzonym z wybranych przedmiotów (Matematyka, Język Polski oraz Język Angielski).

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Ack.edu.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Ack.edu.pl&oldid=62623364"