AcademicHouse.se ger träning, ledarskapsutbildning och projektledarutbildning.

About AcademicHouse.se

Academic House ger företagsutbildning och kurs för chefer, projektledare och medarbetare. Värdefulla verktyg och träning inom ledarskap, projekt, affärsmannaskap och kommunikation. Academic House är baserat i Stockholm och ger företagsutbildningar inom ledarskap, kommunikation, projektledning och affärsmannaskap. Sedan starten har ett stort antal chefer, projektledare, mellanchefer och medarbetare gått igenom kurser och utbildningar som har hjälpt dem i karriären. Genom en aktiv förberedelse och uppföljning säkerställs deltagares resultat och ger utbildningen kvalitet. Mer information på Academic House

Exempel på öppna och anpassade kurser och utbildningar:

Projektledarutbildning: Praktisk projektledning Ledarskap för projektledare Projektprogrammet

Ledarskapsutbildning: Ledarskapsutbildning för nya chefer Att leda i förändring Chef- och ledarprogrammet

Kurser i kommunikation: Presentationsteknik Personlig kommunikation Effektiv coaching

Utbildning i affärsmannaskap: Personlig effektivitet Effektiv försäljning Förhandlingsteknik

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=AcademicHouse.se&oldid=57133077"