Academia.cz

Title

Nakladatelství a knihkupectví ACADEMIA

Description

Excerpted from the website:

Původní vědecké monografie, práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučná literatura, literatura faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, přiručky a vysokoškolské učebnice, vědecké časopisy.


Additional Information

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Academia.cz&oldid=57131424"