### Veilingzaal der gerechtsdeurwaarders - Arrondissement MECHELEN - i.s.m. Veilinghuis A.B.S. bvba ###

Description

pulled from site's meta description

AUCTIONEERS, BROKERS & SALES - A.B.S. bvba - Uw partner bij praktische afwerking in Gerechtelijke dossiers, organisatie & uitvoering van openbare Gerechtelijke- & Faillissementsveilingen, verkoop van (on)beheerde Nalatenschappen, opmaak van Inventarissen van roerende goederen, uitvoering van Taxaties en opmaak van schattingsverslagen, stockering en Bewaring van diverse activa, bemiddeling inzake de stopzetting van handelsactiviteiten


This is an automatically generated AboutUs page for Absbvba.be. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Absbvba.be&oldid=57097615"