A-o.se

Title

A&O konsult

Description

Excerpted from the website description:

A&O konsult, arbets- och organisationskonsult i Lund. George Smidelik och Monica Smidelik är sedan 1982 verksamma inom organisationsutveckling, vuxenpedagogik, projektledning, personal- och ledarutveckling. Våra kunder är framför allt medelstora och stora svenska och multinationella företag

Languages

svenska (Swedish)

Additional Information

Related Domains

External Links

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=A-o.se&oldid=56792900"