A-2.as

About A-2.as

Om A-2A-2 er en nordisk konsulentvirksomhet som består av ca 50 erfarne konsulenter ved kontorer i Oslo og København. A-2 Norge AS ble etablert i 2003 av tidligere partnere i et større internasjonalt konsulentselskap. A-2 Norge består av 16 konsulenter, i tillegg til et nettverk av fem tilknyttede konsulenter. Alle våre konsulenter har lang erfaring, og har vært ansvarlige for større prosjekter både i offentlig og privat sektor.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=A-2.as&oldid=56778524"