4PSO

Description

pulled from site's meta description

4PSO richt zicht op het professionaliseren van projectmanagement door de mens in de verandering centraal te stellen. Gebaseerd op bestaande concepten, eigen(-wijze) inzichten en ervaringen adviseren we over en begeleiden we organisaties en mensen bij de opbouw en inrichting van hun eigen tetraëder.


This is an automatically generated AboutUs page for 4pso.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=4pso.nl&oldid=55874856"