Zelfvoorzienend Wonen @Oudendijk Project Advies

Description

pulled from site's meta description

Oudendijk Project Advies is een Bouwkundig Ontwerp- en Tekenbureau in Brummen. Wij zien mogelijkheden om Woningen te ontwikkelen die zich zelf voorzien op alle mogelijke vlakken. 'Autarkisch wonen'. Denk hierbij onder andere aan energie, warmte, water, voeding, maar ook in afvalverwerking rioolwater. Met oog voor detail, duurzaamheid, energiezuinigheid en uiteraard natuur. Permacultuur en ecologie.


This is an automatically generated AboutUs page for 3dbouw.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=3dbouw.nl&oldid=54862828"