375 Humanistia

Description

pulled from site's meta description

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nostaa esiin 375 humanistia. Esiteltävät henkilöt avaavat näkymää humanistisen alan merkitykseen sekä tarjoavat esimerkkejä humanistien laaja-alaisesta osaamisesta.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for 375humanistia.helsinki.fi. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=375humanistia.helsinki.fi&oldid=70704946"