25h.vn

Title

25h.vn::Mua sam truc tuyen ve cac loai My pham, Trang suc,Do dien, Tivi, Tu lanh, May tinh, DVD, Sach, Do dung gia dinh, Thiet bi ...

Description

Excerpted from the website:

Khi nhu cầu kinh doanh thương mại ngày càng gia tăng, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng lớn thì chính sách quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, thậm chí mang tính chất sống còn. Thêm vào đó, sự kiện trọng đại Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO thực sự đã mang lại những cơ hội lớn cũng như rất nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp. Do vậy, việc áp dụng một hình thức kinh doanh mới như hình thức kinh doanh thông qua mạng Internet (hay còn gọi là thương mại điện tử) là điều hết sức cần thiết với các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.
read more

Logos

Logo-25h-vn.jpg

Additional Information

Related Domains

External Links

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=25h.vn&oldid=54650848"