1pop.net - Turkish business directory service

Title

www.turkiyespot.com

Description

Excerpted from the website:

Hostinglerimiz Linux ve Windows 2003 olmak üzere 2 çeþittir. Buradan alacaðýnýz paketlerimiz Linux Hosting'dir.(Paypal.com) veya moneybookers.com aracýlýðýyla kredi kartýnýzdan ödemeyle anýnda hesabýnýzý aktifleþtirebilirsiniz.Paypal.com ile ödeme yapabilmeniz için kredi kartýnýza ihtiyacýnýz vardýr.Windows Hostingler için sað sütundaki adreslerle mail veya msn programýyla iletiþime geçiniz.
read more

Additional Information

Related Domains

External Links

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=1pop.net&oldid=54470347"