Sallén Elektriska AB - Din lokala elinstallatör sedan 1950

Description

pulled from site's meta description

Modern trots sin ålder och flexibel trots sin storlek. Det är Sallén av i dag. Sallén Elektriska AB har funnits i Mälardalen sedan 1950 och vi är idag 250 medarbetare med en omsättning på cirka 450 miljoner kronor per år inom kraft-, tele- och nätverksinstallationer.


This is an automatically generated AboutUs page for 160600.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=160600.se&oldid=54395613"