1010 ООД - НАЧАЛО

Description

pulled from site's meta description

www.1010.bg, www.1010.бг, 1010.bg, 1010.бг, 1010 Разработване, изграждане, конфигуриране и поддържане на телекомуникационни и компютърни мрежи и системи, системи за видеонаблюдение и охрана и осигуряване на отдалечен достъп до тях. Изготвяне на експертни оценки, консултации и обучение в областта на телекомуникационни и компютърни мрежи и системи, системи за видеонаблюдение и охрана. Доставяне, асемблиране, диагностика, абонаментно и инцидентно поддържане на компютърна и офис техника. Инсталиране и конфигуриране на сървъри, настолни и преносими компютри, смартфони, телефонни централи и системи за видеонаблюдение и охрана. Изработване и поддържане на Интернет сайтове и хостинг. Изработване на нестандартни офис мебели. Транспортна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.


This is an automatically generated AboutUs page for 1010.bg. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

[[Category:1010

компютри]]

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=1010.bg&oldid=54130890"