100 in Zicht

Description

pulled from site's meta description

5000 jaar levenservaring in één geschenkboek Een uniek experiment via de sociale netwerksite LinkedIn heeft geleid tot de creatie van een bijzonder project “100 In zicht” waarmee bovendien ook geld wordt ingezameld voor een goed doel. Het is voor het eerst dat 100 virtuele ‘vrienden’ erin slagen om samen zulk maatschappelijk waardevol project te realiseren.…

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for 100inzicht.be. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=100inzicht.be&oldid=62119059"